Vidste du, at der er særlige regler og krav til kontorbelysning i Danmark? 

Arbejdstilsynet har defineret en række regler, du skal overholde, når du vælger lamper, armatur, LED og øvrige lyskilder til kontoret.

Her følger en oversigt over de standarder, du skal være opmærksom på, når du vælger lyskilder til kontorbelysning.

Klassisk kontor med god kontorbelysning

Det er væsentligt, at du føler dig godt tilpas, når du er på arbejde – og det har kontorbelysningen en direkte indflydelse på. Kontorbelysning skal sikre, at der er optimale lysforhold i forhold til de arbejdsopgaver, som udføres.
Arbejdstilsynet har defineret en række regler og krav til kontorbelysning, som du skal overholde, når du vælger lyskilder til kontoret. De gælder, når der er mere end blot én medarbejder på kontoret, og de er derfor relevante for de fleste virksomheder.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der er til kontorbelysning, er det en god idé at sætte dig ind i dem, før du vælger lamper, armatur og øvrige lyskilder – du kan nemlig ikke frit vælge, da der er særlige regler i forhold til lysstyrke, funktion og generel sikkerhed.

Populære forhandlere

Tjek nogle af nedenstående forhandlere, uanset om du leder efter kontorbelysning til hjemmekontoret eller din arbejdsplads.

Krav til lamper, armaturer og LED i forbindelse med kontorbelysning

Formålet med kravene til kontorbelysning er at sikre, at der er optimale arbejdsforhold, som hverken er til gene eller direkte kan forårsage synsskader hos dem, der arbejder på kontoret. Herudover er de med til at højne sikkerheden på de danske arbejdspladser.

Du kommer derfor langt med at bruge din sunde fornuft, om end det stadig er væsentligt, at du overholder de gældende krav til kontorbelysning. Som udgangspunkt skal du blot sikre dig, at der er optimale arbejdsforhold, samt at lyssætningen ikke udgør en risiko for dem, der færdes på kontoret.

Reglerne gælder for:

 • LED-kontorbelysning
 • Lamper til kontorbelysning
 • Armaturer til kontorbelysning
 • Naturligt lysindfald
 • Øvrige lyskilder på kontoret

Vær desuden opmærksom på, at reglerne udelukkende gælder, hvis der er mere end én person på kontoret. Du har derfor frit valg, hvis du skal opsætte kontorbelysning på hjemmekontoret. Det er udelukkende, når der er ansatte eller andre, som færdes på kontoret, at du er forpligtet til at overholde reglerne for kontorbelysning.

Hvad er de generelle krav til kontorbelysning?

Kontorbelysningen skal sikre, at rummet altid er tydeligt belyst, ligegyldigt om det er forår, sommer, efterår eller vinter. Dette krav er særligt vigtigt i Danmark, hvor solskinstimerne varierer på baggrund af den aktuelle årstid.

I Danmark er du som virksomhedsejer forpligtet til at overholde den europæiske standard indenfor kontorbelysning – EN 12464-1 – når du indretter et kontor. Det er Arbejdstilsynet, der fastsætter og regulerer de gældende regler for kontorbelysning. Læs mere her.

Foregår kontorarbejdet bag en computerskærm, skal du være særligt opmærksom på lysforholdet mellem computerskærmen og resten af rummet. Her må ikke være for stor kontrast, da det kan medføre synsgener hos personen, der sidder bag skærmen.

Generelt er det væsentligt, at kontorlokalet er godt oplyst, så øjnene skånes, når de bevæger sig væk fra computerskærmen. Vær i den forbindelse bevidst om, at lysforholdene ændrer sig, i takt med at årstiderne skifter.

Er der gode, naturlige lysforhold, er det ikke sikkert, at der er behov for kunstig belysning i sommerperioden. Det vil der i de fleste tilfælde være om vinteren, når solskinstimerne generelt er færre, hvorfor det typisk er et krav, at der er kunstig belysning i løbet af vinteren.

Hvordan defineres god kontorbelysning?

I forbindelse med kontorbelysning er det væsentlige, at det vælges på baggrund af rummets beskaffenhed samt de arbejdsopgaver, der udføres. Der stilles derfor forskellige krav til lamper, afhængigt af hvilket arbejde, der udføres, samt hvordan de naturlige lysforhold på kontoret er.

Ser man nærmere på de standarder, der stilles som krav til kontorbelysning, vil man opdage, at det er en forholdsvist kompleks opgave at vælge den rigtige kontorbelysning. Som tommelfingerregel bør du derfor sikre, at kontorbelysningen er tilstrækkelig, til at man kan færdes forsvarligt.

Det er eksempelvis et krav, at kontakterne er placeret ved indgangen til lokalet, så det ikke er nødvendigt at bevæge sig gennem rummet for at tænde belysningen. Det skal være muligt at tænde for lyset, så rummet er forsvarligt oplyst, før man bevæger sig gennem det.

Generelt skal der tages hensyn til følgende i forhold til kontorbelysning:

 • Kontakten til lyskilden skal placeres, så det kan sikre forsvarlig færdsel, før man træder ind i rummet.
 • Kontorbelysningen skal sikre, at hele rummet er oplyst uden store kontraster.
 • Der skal være optimal belysning i forhold til de arbejdsopgaver, som udføres.
 • Belysningen må ikke blænde.
 • Refleksion fra belysningen må ikke være generende.
 • Belysningen må ikke afgive varme.
 • Lyset skal leve op til de gældende kvalitetskrav.
 • Lyset skal være fordelt optimalt i rummet.

Typer af kontorbelysning

Der findes mange forskellige typer af kontorbelysning. Se mere herunder.

Skinnesystemer/loftskinner

Loftslamper

Skrivebordslamper

Kontorlamper

Kontorbelysning måles i lux – og ikke i lumen

Alle lyskilder afgiver en lysstrøm, hvilket også er tilfældet for lamper til kontorbelysning. Lysstrømmen måles i lumen, som angiver lysstyrken – og det er essentielt at kende til reglerne for dette i forhold til kontorbelysning.

Dog er det værd at være opmærksom på, at standarderne for kontorbelysning ikke er baseret på lumen, men derimod lux, som er betegnelsen for belysningsstyrken. Lux angiver den faktiske mængde lys, som rammer en flade.

I forhold til kontorbelysning betegnes en passende belysningsstyrke på 500 lux. Det kan dog være vanskeligt at beregne lux-værdien, da dette ikke er en standard, vi er vant til. Derfor kan du i stedet gå efter lumen-værdien, som er angivet på alle lyskilder – herunder også lamper, armatur og LED til kontorbelysning.

En god skrivebordslampe har en lysstrøm på omkring 500 lumen. Hvis den er højere, bør lyskilden være udstyret med en integreret lysdæmper, så det er muligt at justere lysstyrken. Det anbefales dog alligevel at vælge en lyskilde, der overholder de krav, der er til kontorbelysning.

Armatur, lamper og LED til kontorbelysning skal oplyse arbejdsområdet

Dét, der er væsentligt i forhold til lysstyrken, er, at du skal kunne se det, du arbejder med. Det kan opnås på flere måder – eksempelvis ved almindelig rumbelysning, særbelysning, dagslys eller en kombination af disse. Særbelysning kan eksempelvis være armaturer, lamper og LED-pærer.

Ofte er en kombination af flere lyskilder det mest hensigtsmæssige i forhold til kontorbelysning. I sommerperioden vil der være mindre behov for særbelysning, da dagslyset ofte oplyser rummet optimalt, mens der i vinterperioden er større behov for en kombination af særbelysning og dagslys.

De fleste arbejdsopgaver kræver en belysning på mellem 200 og 500 lux, mens der udelukkende anvendes lyskilder med en belysningsstyrke på 1.000-2.000 lux ved opgaver, som kræver meget lys.

Kontorbelysning må ikke blænde eller være til gene

Lysforholdet på et kontor skal sikre, at det er muligt at udføre sine arbejdsopgaver uden gene eller fare for personskade. Det betyder blandt andet, at kontorbelysningen ikke må være blændende.

I den forbindelse skelnes der mellem, om kontorbelysningen er fysiologisk eller psykologisk blændende. Forskellen på de to begreber er følgende:

 • Fysiologisk blænding: Denne form for blænding påvirker synsfunktionen, så den nedsættes. Det er det samme, der sker, når du kigger på i solen.
 • Psykologisk blænding: Dette er den individuelle holdning til, hvornår kontorbelysningen er blændende. Dette afhænger af flere faktorer, og generelt bør belysningen hos den enkelte person være justeret, så vedkommende kan udføre sit arbejde så godt og sikkert som muligt.